Referenstagning och rekryteringsprocess

Digital referenstagning

Referenstagning är en viktig del av vår rekryteringsprocess för att få ytterligare pusselbitar på plats kring en kandidat. Vid referenstagningen utvärderar vi kandidaterna utifrån definierad kravprofil och anpassar vår referenstagning till varje unik rekrytering.  För att höja validiteten ytterligare erbjuder vi nu även digital referenstagning som ett komplement vilket innebär fler referenstagningar per kandidat samt resulterar i en värderings- och fördomsfri referenstagning.

Football Manager Mac Game