Del av rekrytering

Om ni vill hålla i rekryteringsprocessen själva kan ni välja att anlita oss för delar av processen. Kanske räcker inte tiden till? Eller behöver ni experthjälp i utvalda delar? 
Vi hjälper er på ett tidseffektivt och kvalitativt sätt. Varje rekryteringsprocess är unik och vi erbjuder flexibla lösningar och skräddarsyr uppdraget utifrån era specifika behov.

Exempel på lösningar

Tjänster och delar som vi gärna hjälper till med:

Annonsering

First Opinion

Second Opinion

Person- och färdighetstester

Referenstagning och bakgrundskontroll

Annonsering

Kanske har ni behov av ytterligare marknadsföring och vill publicera platsannonsen i fler kanaler och sociala medier? Genom att annonsera era lediga tjänster hos oss ökar ni synligheten och ni tar del av vårt breda och upparbetade kontaktnät av kandidater. Förutom på vår hemsida publicerar vi i sociala medier såsom linkedin och facebook. Vi erbjuder även förmånlig annonsering hos olika samarbetspartners. Vi ger gärna rekommendationer och tillsammans sätter vi ihop ett annonspaket som passar er. Vi sköter all administration kring publicering i utvalda kanaler. Vi kan också hjälpa er med att formulera kravprofilen för tjänsten samt utforma en annons som attraherar rätt kandidater och som även ger rätt upplevelse av ert varumärke.

First Opinion

Att hantera ett stort antal ansökningar kan vara både utmanande att administrera, selektera och utvärdera. Pointpeople har lång erfarenhet av att granska och utvärdera profiler. Genom en First Opinion gör vi en sk CV-screening vilket innebär att vi går igenom samtliga inkomna ansökningar och gör ett första urval. Med kvalitetssäkrade verktyg gör vi en objektiv bedömning utifrån er definierade kravprofil och vi ger en tydlig rekommendation kring hur ni själva kan jobba vidare med djupintervjuer. Vi säkerställer att ni träffar kandidater med rätt kompetens och ni själva kan fokusera på att hitta rätt personlighet! Vi sköter även all administration och kommunikation med era kandidater i processen.

Second Opinion

Ni håller i rekryteringsprocessen själva men behöver kanske hjälp i en slutbedömning av era framtagna kandidater? Kanske står ni och väger mellan två kandidater? Vi hjälper er med det sista och avgörande steget och anpassar utifrån ert behov. Vi ger rådgivning och fungerar som ett bollplank. I vår Second Opinion arbetar vi kompetensbaserat och utgår alltid från er definierade kravprofil. Vi erbjuder bl.a. djupintervjuer, referenstagning, bakgrundskontroll samt person- och färdighetstester. I våra analysverktyg arbetar vi med TalentQ samt DISC. En skriftlig och muntlig slutbedömning inklusive rekommendation ingår.

Person- och färdighetstester

Vi erbjuder vetenskapliga och kvalitetssäkrade analysverktyg som en del i rekryteringsprocessen för att fördjupa oss ytterligare i en kandidat. Vi får en samlad bild av individen ur olika beteende, perspektiv och situationer. Våra verktyg kan med fördel användas även i utvecklings- och coachingsyfte av en individ eller grupp.

Referenstagning och bakgrundskontroll

Vi hjälper till med en träffsäker referenstagning i rekryteringsprocessen som ni håller i själva. Vid referenstagning matchar och utvärderar vi kandidaterna utifrån definierad kravprofil och anpassar vår referenstagning till varje unik rekrytering. Vi jobbar kompetensbaserat och samma frågeställningar ställs till samtliga referenspersoner för att kvalitetssäkra processen. För att höja validiteten ytterligare erbjuder vi även digital referenstagning vilket innebär fler referenstagningar per kandidat samt resulterar i en ökad värderings- och fördomsfri referenstagning.

En bakgrundskontroll vid rekrytering är en säkerhetsåtgärd och ökar tryggheten för er som arbetsgivare och du som kandidat ska känna att du är en del av en seriös och kvalitativ process. I vår screening går vi igenom personalia samt ekonomiska- och juridiska förelägganden. Kandidatens integritet är givetvis viktig i våra processer. Vi följer samtliga krav enligt GDPR samt tar alltid in ett medgivande från kandidaten innan.