Rekrytering

Att ha rätt medarbetare på rätt plats är oftast helt avgörande för att lyckas och nå framgång. Rekrytering kan många gånger vara både svårt och tidskrävande. Vi har mångårig erfarenhet av att rekrytera ledare, chefer och specialister till olika nyckelpositioner.

Rekrytering är en långsiktig investering

Med engagemang, kvalitet och lyhördhet hjälper vi er med hela rekryteringsprocessen från kravprofil till anställning och ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Rekrytering är en investering. För oss handlar rekrytering om långsiktighet och mycket mer än att matcha ett CV med en kravprofil. Vi sätter oss noggrant in i er verksamhet, er företagskultur och era behov. Men också kandidatens kapacitet, potential och motivation är viktigt för att säkerställa en träffsäker och hållbar rekrytering för både kund och kandidat. Er nya medarbetare ska trivas och bidra till affärsmålen.

Nätverk av kandidater

Vi har ett ständigt växande och brett nätverk av kandidater inom olika branscher och yrkesroller i hela Norden. För att hitta bästa tänkbara kandidaterna i varje rekryteringsuppdrag söker vi upp, attraherar och knyter till oss kandidater som inte aktivt själva söker nytt jobb. Vi strävar alltid efter att kandidaten ska få en kvalitativ och positiv upplevelse genom hela processen.

Kompetensbaserat och fördomsfritt

I vår rekryteringsprocess utgår vi alltid från en kompetensbaserad rekryteringsmetodik och som fokuserar på de personliga egenskaper och kompetenser som definieras vid just er unika rekrytering. Metoden genomsyrar och går som en röd tråd genom hela processen från kravprofil och djupintervjuer, till tester och referenstagning. Vårt urvalsarbete är fördomsfritt och säkerställer en rättvis process där alla bedöms på likvärdiga grunder. Vi arbetar strukturerat och målinriktat med en tydlig tidsplan i varje rekryteringsprocess.

Vår rekryteringsprocess

Behovsanalys och upprättande/genomgång av kravprofil

Utformning av annons

Annonsering utvalda kanaler och sociala medier

Search och identifiering av kandidater

Urval och djupintervjuer

Presentation kandidater

Slutintervjuer kund

Referenstagning samt person- och färdighetstester

Bakgrundskontroll enligt ök

Beslut och anställning av kandidat

Uppföljning och garanti

Vi säkerställer genomförande på 4-8 veckor beroende på uppdragets art och omfattning. Vi kan självklart även erbjuda skräddarsydda delar av rekryteringsprocessen utifrån era specifika behov. Läs mer under del av rekrytering.