HR-konsult

Människorna är er viktigaste tillgång! En väl fungerande HR funktion i företaget skapar rätt grund och förutsättningar för att ledare och medarbetare ska nå sina mål. Att aktivt arbeta med företagskultur, motivation och utveckling är många gånger avgörande för att nå framgång och bli en attraktiv arbetsgivare.

Med erfarenhet inom HR, ledarskap och affärsutveckling erbjuder vi rådgivning samt stärker upp er organisation i både strategiska och operativa frågor på kortare eller längre tid. Det kan handla om att utveckla eller förändra en HR strategi utifrån mål och vision men det kan också handla om specifika projekt eller frågor inom t.ex. arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingar, personalsystem mm.

Vi skräddarsyr uppdraget utifrån önskemål och just ert behov!