Spontanansökan

Vi söker alltid efter nya duktiga kandidater med olika erfarenheter och kompetenser. Välkommen att registrera dig i vår webbaserade kandidatbas så finns du tillgänglig för kommande rekryteringar samt för våra icke publika uppdrag. För att matcha just din profil på bästa sätt ber vi dig att inledningsvis kryssa för de jobbkategorier och roller nedan som passar dig bäst. Självklart arbetar vi under sekretess och all information som vi får av dig behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR.