Vi är experter på Rekrytering, Executive Search och Interim Management

Vi är experter
på Rekrytering, Executive Search och Interim Management

Med engagemang, kvalitet och lyhördhet rekryterar vi ledare, chefer och specialister till nyckelpositioner inom Service- och tjänstesektorn. Vår styrka ligger i att vara en rådgivande partner i kombination med mångårig erfarenhet inom Rekrytering och Executive search

Genom precision och noggrannhet samt ett brett och ständigt växande nätverk hittar vi bästa kandidaten för varje enskild rekrytering. Vi har sedan starten 2010 hjälpt företag i Sverige och övriga Norden att rekrytera inom olika branscher och funktioner. Besöksnäringen är ett expertområde där vi framgångsrikt rekryterar till bl.a. hotell, restaurang, event och turism.

Långsiktighet och
passion

Vi strävar efter långsiktiga relationer med både er som arbetsgivare och dig som kandidat i fokus. Vi har ett brett erbjudande och anpassar oss utifrån varje unikt uppdrag. Vi har ett resultatdriv, brinner för rekrytering och ger oss inte förrän vi hittat en perfekt match mellan kandidat och företag!