Interim Management

Interim Management handlar om att få in exakt rätt kompetens vid rätt tillfälle och skapar den flexibilitet som en snabbt föränderlig värld ibland kräver. Vi ser idag en trend att fler och fler väljer att gå in i en konsultroll för kortare uppdrag s.k. Gig.

Rätt kompetens för alla tillfällen

Vi på Pointpeople säkrar snabbt upp den kompetens ni behöver. Kanske behöver ni tillfällig förstärkning i ett förändringsarbete, ett specifikt projekt eller specialistkompetens under en viss period? Det kan också handla om att få in en person i väntan på en permanent lösning under en pågående rekryteringsprocess. Genom oss får ni en kvalificerad person med erfarenhet av rollen och som är trygg med att snabbt kliva in i ett nytt sammanhang och sätta sig in i er verksamhet. Vi har ett brett nätverk av personer och konsulter med erfarenhet från både ledande positioner och specialistroller. Skulle vi inte ha den kompetens ni söker tillgänglig just nu arbetar vi med en effektiv och snabb searchprocess för att hitta den ni söker.