Management & Executive

Vi rekryterar ledare, chefer och övriga nyckelpersoner på ledningsnivå. Det är oftast strategiskt viktiga tillsättningar. Dagens snabba förändringar och utvecklingstakt leder till ett ökat behov av starka och dynamiska ledare med en förmåga att engagera, inspirera och samtidigt skapa tydliga mål och visioner. Vi sätter oss in i er verksamhet, er företagskultur, hur omvärlden fungerar samt vilka utmaningar ni står inför. Företagskultur och värderingar blir allt mer viktigt vid valet av arbetsgivare och förmågan att möta dessa förväntningar avgörande. Med detta som utgångspunkt kan vi träffsäkert identifiera och attrahera kandidater med rätt förmåga och potential.

Ett urval av roller vi har erfarenhet av. Givetvis sätter vi gärna oss in i andra roller som passar just ert företag bättre.

VD/General Manager/CEO

Ekonomidirektör/CFO

Hotelldirektör

Operationell Direktör/COO

Affärsområdeschef

HR Direktör

Försäljningsdirektör

Commercial Director

Marknadsdirektör

Regionsdirektör

Driftsdirektör

Styrelseledamot