Executive Search

Att rekrytera på ledningsnivå är oftast strategiskt viktiga tillsättningar. Vi har en gedigen erfarenhet inom rekrytering och executive search av ledare, chefer och nyckelpersoner.

Kandidater med rätt förmåga och potential

Dagens snabba förändringar och utvecklingstakt leder till ett ökat behov av starka och dynamiska ledare med en förmåga att engagera, inspirera och samtidigt skapa tydliga mål och visioner. Vi sätter oss in er i verksamhet, er företagskultur, hur omvärlden fungerar samt vilka utmaningar ni står inför. Företagskultur och värderingar blir allt mer viktigt vid valet av arbetsgivare och förmågan att möta dessa förväntningar är avgörande. Med detta som utgångspunkt kan vi träffsäkert identifiera och attrahera kandidater med rätt förmåga och potential.

Search

I vår Executive Search process lägger vi en tyngdpunkt i just search. Det kan handla om en strategiskt viktig position, en specifik roll där kompetensen är svår att hitta eller att endast ett fåtal personer på marknaden passar för den roll som ska tillsättas. Det kan också vara så att ni av någon anledning vill rekrytera konfidentiellt. Kanske vill man inte annonsera ut att en nyckelperson ska lämna sin position förrän man har säkerställt en ersättare. Oavsett syftet arbetar vi diskret, effektivt och metodiskt för att aktivt söka upp, attrahera och knyta till oss kandidater som inte aktivt själva söker nytt jobb. Vi strävar alltid efter att kandidaten ska få en kvalitativ och positiv upplevelse genom hela processen. Vi har ett ständigt växande och brett nätverk av kandidater inom olika branscher och yrkesroller i hela Norden.

Anpassad sökning efter unika behov och önskemål

Varje searchprocess är unik och vi anpassar efter era behov och önskemål. Som grund ligger alltid vår kompetensbaserade rekryteringsmetod med utgångspunkt i en gedigen behovsanalys för att med noggrannhet och precision säkerställa en träffsäker och hållbar rekrytering

Vi på Pointpeople har ett högt driv, brinner för rekrytering och ger oss inte förrän vi hittat en perfekt match mellan kandidat och företag!