Vi välkomnar Ulrika till Pointpeople

Vi ser en ökad efterfrågan av både rekrytering och organisationsutveckling. För att möta det växande behovet blir Ulrika med sin gedigna erfarenhet och kompetens ett starkt tillskott i teamet.

Ulrika kommer att ansvara för Pointpeoples verksamhet främst i norra Sverige men även vara en stark resurs på Stockholmsmarknaden. Ulrika har en lång bakgrund från ledande befattningar inom besöksnäringen, bland annat som Hotelldirektör men också som VD för en av norrlands största golfklubbar. Sedan 2018 har Ulrika drivit egen verksamhet inom rekrytering och organisationsutveckling med stort fokus på utveckling av ledningsgrupper och medarbetare men också olika förändringsarbeten. Ulrika är utbildad organisationskonsult, samtalsterapeut samt även certifierad i ett flertal verktyg för person- och färdighetsanalys.

Med Ulrika breddar Pointpeople sin verksamhet och erbjudande.