Vi ser en ökad efterfrågan av både rekrytering och organisationsutveckling. För att möta det växande behovet blir Ulrika med sin gedigna erfarenhet och kompetens ett starkt tillskott i teamet. Ulrika kommer att ansvara för Pointpeoples verksamhet främst i norra Sverige men även vara en stark resurs på Stockholmsmarknaden. Ulrika har en lång bakgrund från ledande befattningar […]